Klimaløsning

 

Lemvig Havn er klimasikret, så byen ikke oversvømmes ved ekstreme højvande. Det er sket med en i alt 600 meter lang mur, der forløber hele vejen langs med kajen fra Træskibshavnen mod vest til det nyopførte Klimatorium mod øst. Muren er opført i to etaper og har udover at sikre byen mod oversvømmelse også medvirket til at skabe en fornyelse af hele havneområde med rekreative og oplevelsesrige byrum. Koblingen mellem by og vand er blevet styrket, og der er etableret fine rammer for rekreative aktiviteter på både land og i vandet – alt sammen noget, der er med til at give merværdi til byliv og livskvalitet i Lemvig. 

Klimasikringen af Lemvig Havn er med sine innovative og spændende løsninger genstand for stor interesse, og er blevet et tilløbsstykke for både beboerne i Lemvig og for besøgende. Muren har desuden vundet flere priser og ved et besøg i havnens nyeste satsning – Klimatorium – kan man blive endnu klogere på de udfordringer, som følger med de fremtidige havvandsstigninger.

Le Mur

Muren har flere bænke påkoblet, hvor du kan sidde og nyde udsigten eller drikke en kop eller et glas. "Le Mur" er prydet med smukke mosaikker. De fleste lavet af lokale skolebørn.
Muren sikrer ikke blot havnen og byen mod højvande. Den er samtidigt et bevis på, at beton ikke behøver at være gråt, kedeligt og trist at se på.